พลังทีมที่เป็นหนึ่งเดียว ทุกสิ่ง...เป็นไปได้ เพราะความสุขของคุณ
คือความความสุขของเรา
รู้จักเรามากขึ้น
เพราะเราเชื่อว่า ความสุข ส่งต่อความสุขได้ เพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้น ของคุณทุกวัน รู้จักเรามากขึ้น
เพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้น

กลุ่มสินค้าดูแลสวนและบ้าน

BEST DESIGNERS IDEAS

ไอเดียบ้านและสวน

ครอบครัว WORLDTEC

เรามุ่งมั่น เพื่อให้การใช้ชีวิตของคุณ ได้ง่ายขึ้น ในทุกวัน

เราเชื่อว่าลูกค้าทุกคนคือเพื่อนแท้ของเรา เราอยู่ได้เพราะ ความจริงใจต่อกัน ช่วยเหลือกัน ส่งมอบสิ่งที่ดีต่อกัน และทีมงาน ทุกคนของ Worldtec คือคนในครอบครัว ที่เรามีความผูกพันธ์ รักกัน และมีดูแลกันอย่างดี มีความสุขกันถ้วนหน้า เราร่วมกันทำงานหนัก และสิ่งเหล่านี้ทำให้ เราจะสามารถดูแลและรักษาเพื่อนของเราได้อย่างดี เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของเพื่อนที่ดี ของเราได้